Skilsmisse – oppgjør

Viktige tips

  • Skaff dokumentasjon
  • Konsentrerer innsatsen rundt midler som har verdi
  • Gi og ta
  • Forsøk å legge følelsene til side
  • Inngå skriftlig avtale om oppgjøret

 

Er det midlene man hadde da man flyttet fra hverandre som skal deles, eller midlene på tidspunktet man blir skilt?

Det er verdiene man hadde da man flyttet fra hverandre eller begjærte separasjon som er avgjørende. Flytter man fra hverandre før man sender begjæring om separasjon til fylkesmannen er det dette tidspunktet som er avgjørende. Bor man sammen når begjæringen mottas hos fylkesmannen er dette tidspunktet avgjørende.

Det er også gjelden på nevnte tidspunkter som skal trekkes fra verdiene i felleseiet.

Kan jeg holde mine dyrebare smykker utenfor oppgjøret?

Loven holder enkelte eiendeler utenfor oppgjøret. Begrunnelsen er at disse eiendelene ikke har noen verdi for andre enn den ene ektefellen. Det vil derfor være urimelig om verdien ble regnet med i oppgjøret. Det vil videre være urimelig om den andre ektefellen fikk beholde en slik personlig eiendel.

Klær vil normalt bli ansett for å være personlige, med mindre det er snakk om svært kostbare klær. Familiebilder vil også være personlig, med mindre vi snakker om maleri av svært anerkjente kunstnere. Da kan det stille seg annerledes. Et smykke vil være personlig og kun brukt av den ene ektefellen. Smykker kan imidlertid ha stor verdi, og er gjerne lett omsettelig. Følgelig vil de i de fleste tilfeller ikke kunne holdes utenfor delingen. Dette måtte være en spesiell inskripsjon av personlig karakter eller lignende for at resultatet ikke skulle blitt dette.

Kan jeg holde min livsforsikring utenfor oppgjøret?

Ja, det kan du, forutsatt at forsikringen ikke har en gjenkjøpsverdi som ektefellen din eller dere i fellesskap kan realisere. Gjenkjøpsverdien på en livsforsikring er alle innbetalinger til forsikringsselskapet som overstiger forsikringsselskapets kostnader og risikoen de har tatt. Dette er din eiendom.

Hvordan verdsetter vi eiendelene?

Dere har full avtalefrihet og kan bli enige om en hvilken som helst verdi på de enkelte eiendeler. Med unntak for store verdier som dyre biler, båt, hytte og hus, er det sjelden de helt store problemer med verdsettelsen. Boliger er imidlertid vanlig å få taksert. Av og til henter partene inn hver sin og setter verdien til snittet. Dette synes vi er den beste fremgangsmåten. Dessverre ser vi at mange sår tvil om habiliteten til den takstmann som ektefellen har benyttet. Blir man ikke enige kan man kreve skiftetakst. I så fall bestemmes verdien ved hjelp av rettens hjelp. Man forplikter seg da til å akseptere verdien som bestemmes her.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post