Advokater

Martin Weydahl
Advokat / Partner

Martin er tilknyttet faggruppene for eiendomsrett og kontraktsrett. Han arbeider blant annet med rådgivning og bistand i saker vedrørende feil og mangler med bolig, dagmulkt, vegretter og naborettslige spørsmål. Martin har en master i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo. Han har blant annet arbeidserfaring fra HELP forsikring.

Ring oss
Send en e-post