Oppfølging av sykemeldte

Lovendring

Reglene for oppfølging av sykemeldt har blitt mindre strenge. Lovendringene innebærer at systemet med rapportering og straff for manglende oppfølging skrinlegges helt. Det er fortsatt sentralt at den sykemeldte følges opp, men type oppfølging og hyppighet på den skal tilpasses situasjonen til den sykemeldte. Dersom den ansatte bare er delvis sykemeldt er det heller ikke lenger noe krav om at dialogmøter må gjennomføres. Det er selvfølgelig ikke noe i veien for å gjennomføre slike møter om partene mener det er hensiktsmessig. Ved full sykemelding er det ikke lenger et krav om at den som har sykemeldt den ansatte og bedriftshelsetjenesten deltar.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post