Full seier i tingretten

Er muntlige avtaler er like bindende som skriftlige?

Saken omhandlet krav om betaling for levert diesel. Klienten var et mindre firma som drev med levering av diesel til både private og profesjonelle kunder.

Klienten mottok bestilling av diesel fra et firma i Oslo. Innehaveren av dette firmaet oppholdt seg i utlandet i lengre perioder, og han hadde overlatt det meste av driften av firmaet til en annen person, som var den som foretok bestillingen av diesel.
Totalt ble det levert nærmere 16 000 liter diesel til firmaet. Leveringssedler og fakturaer ble sendt ut i etterkant av leveringene. Fakturaene ble imidlertid ikke betalt.

Da klienten omsider fikk tak i innehaveren av firmaet ble de møtt med anførsler om at dieselen aldri var bestilt, og at den personen som hadde stått for bestillingen uansett ikke hadde hatt fullmakt til dette.

Det var ikke mulig å forhandle med motparten, og saken måtte derfor tas til retten.

Oslo tingrett kom til at det var klar sannsynlighetsovervekt for at personen som hadde foretatt bestillingene av diesel hadde fullmakt til dette. Innehaver av firmaet hadde oppholdt seg i utlandet i lengre perioder, og hadde overlatt en rekke oppgaver til personen som hadde foretatt bestillingene. At det ikke nødvendigvis forelå noen skriftlig fullmakt var ikke avgjørende.

Saken viser at muntlige avtaler er like bindende som skriftlige. Avtaler skal følges, og det skal ikke lønne seg å forsøke å lure andre.

Saken er påanket.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post