Heve bilkjøp hos forhandler

Under her gir advokat Thomas Oftedahl deg de viktigste tipsene for å få hevet et bilkjøp. Advokat Oftedahl arbeider nesten utelukkende med problemstillinger knyttet til bil og er etterspurt over hele landet.

Viktigs tips:

 • Ikke la selger rette feilen
 • Skadene må dokumenteres
 • Sjekk om bilen er importert eller har vært kondemnert
 • Reklamer raskt
 • Du trenger ikke ta saken til retten for å få en avgjørelse
 • Advokathjelp dekkes på forsikringen

Det er ganske vanlig å få noen overraskelser etter et bilkjøp, og mange lurer da på om de kan få hevet kjøpet for å slippe å forholde seg til bilen, skuffelsen og store verkstedregninger. Mange tar seg av reklamasjon og oppfølging av saken selv, og en del gjør da feil som gjør at hevingskravet tapes. Andre foretar seg ikke de riktige tingene slik at det blir umulig å nå frem med hevingskravet. Ikke la selger rette mangler om du vil heve kjøpet.

En vanlig feil mange gjør når de har krevd heving av kjøpet er å la forhandleren ta inn bilen og begynne på reparasjoner. Selv om du har krevd heving vil kravet normalt tapes om du lar selgeren rette på feilen. Leverer du inn bilen til forhandler blir det ansett som samtykke til reparasjon med mindre man tar klart forbehold om at man kun samtykker til undersøkelse av årsak. Dette er det mange eksempler på saker som har vært behandlet i Forbrukertvistutvalget. Det er naturlig å tenke at det holder å ha krevd heving, men slik er det altså ikke; er reparasjon gjennomført avskjærer det heving etter forbrukerkjøpslovens regler.

1. Skaff dokumentasjon

Det holder ikke å si at motoren stoppet med et brak og at det er motorhavari – årsaken og skadene må dokumenteres, helst med en rapport fra et verksted. Rapporten bør angi om feilen og skaden er påregnelig eller ikke på bakgrunn av årsmodell, kilometerstand osv.

2. Sjekk historikken

Innhent eieroversikt fra Statens vegvesen, slik at du kan se om bilen har vært importert, kondemnert (fremkommer som eierskifte til forsikringsselskap), at årsmodellen er riktig osv. Kontakt også merkeverksted eller verkstedet tidligere eier brukte for å få ut oversikt over reparasjoner. Dette gjør vi rutinemessig i alle saker vi håndterer, og det er ikke uvanlig at man da finner avvik som kan medvirke til å gi grunnlag for heving.

3. Reklamer til banken som har finansiert bilen

Mange bilforhandlere er vanskelig å få oppgjør fra, og en del slår seg konkurs om de får store krav mot seg. Er bilen finansiert via selger er banken ansvarlig for krav mot selger, og det er da viktig å sende krav også til banken så tidlig som mulig og ta dem med som part i saken.

4. Ikke krev heving uten et solid grunnlag

Sanksjonene man har overfor selger når det er mangler på bilen er:

 1. reparasjon av mangelen
 2. omlevering med tilsvarende bil
 3. prisavslag for verdireduksjon
 4. erstatning for utbedringskostnader
 5. heving

Utgangspunktet er at selger kan kreve å rette mangler, forutsatt at manglene kan rettes og at det gjøres innen rimelig tid. Har bilen vært kondemnert eller vært brukt i leasing er det ikke mulig å rette, og man må da istedenfor kreve prisavslag eller heving. Dersom retting ikke blir gjort innen rimelig tid, som kan være alt fra 4 til 10 uker avhengig av bilen, mangelen, om man får lånebil osv, kan man kreve prisavslag eller heving. Omlevering er ofte vanskelig å kreve ved kjøp av brukt bil fordi det er vanskelig for selger å skaffe en tilsvarende bil. Det er likevel ikke noe i veien for at dere blir enige om bytte i en annen bil som ikke er tilsvarende.

Prisavslag brukes når retting ikke utføres eller ikke er mulig (f.eks. feil årsmodell eller kilometerstand), men mangelen ikke er tilstrekkelig til å heve kjøpet. Prisavslag beregnes på bakgrunn av reduksjonen i salgsverdi.

Tekniske avvik på eldre biler med høy kilometerstand gir vanligvis ikke grunnlag for heving, og man må da nøye seg med reparasjon eller prisavslag. På nyere biler i høy prisklasse hvor man har høyere forventninger til bilens kvalitet og holdbarhet skal det mindre til å heve kjøpet.
Alvorlige avvik som er dyre å rette eller umulige å rette gir lettere grunnlag for heving. Derfor er kondemnering, store avvik i kilometerstand og motorhavari blant årsakene som ofte gir grunnlag for heving i avgjørelser fra Forbrukertvistutvalget.

Dersom selgeren med vilje har holdt tilbake sentrale opplysninger eller opptrådt uredelig på annen måte kan det medvirke til hevingsgrunnlag selv om manglene i seg selv ikke er så alvorlige.

5. Du trenger ikke nødvendigvis ta saken til retten for å få en avgjørelse

Forbrukerrådet (FR) kan mekle i bilsaker både ved kjøp mellom private og fra forhandler. Blir man ikke enige kan man be om bindende avgjørelse i Forbrukertvistutvalget (FTU). Sakene avgjøres på bakgrunn av innsendt korrespondanse og dokumentasjon på mangler. Behandlingen er gebyrfri og man blir ikke idømt sakskostnader selv om man taper.

Alternativet er behandling i forliksrådet, hvor det avholdes møte. Er bilen kjøpt langt unna må vanligvis møte opp der man var og kjøpte bilen. Det er gebyr på 860,- for å starte saken, og ved tap risikerer man sakskostnader på 4300 i tillegg til gebyret.
Forliksrådet kan ikke avsi dom uten at begge parter ønsker det dersom kravet er mer enn 125 000,-. Den som har krav mot seg samtykker sjelden, og det er da bedre å benytte FR/FTU.

FTU avgjør hundrevis av bilsaker årlig. Leder og medlemmer er jurister og har medlemmer fra blant annet NAF. Forliksrådet består av vanlige folk uten juridisk utdannelse og uten innsikt i bilsaker. Man er derfor sikret et riktigere resultat i FR/FTU.

Siste alternativ er å gå rett til tingretten, men da må kravet være over 125000 og begge parter må ha advokat. Da skal man ha en meget solid sak, god dokumentasjon og en dyktig advokat som kan bilsaker og forstår både det tekniske og juridiske.

6. Profesjonell hjelp

Enten du har kjøpt en eldre bil til 50 000 eller en nyere bil til flere hundre tusen kan det være en god investering å bruke en biladvokat på saken. Advokathjelp er dekket på bilforsikringen når selgeren har avvist et krav du har fremsatt.

Ta kontakt direkte med vår biladvokat for gratis vurdering: to@framadvokat.no, tlf 93431288

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post