Streikende advokater

Økning i satsen for fri rettshjelp

I disse dager streiker en rekke advokater. Kampsaken er å få øket satsen for fri rettshjelp.

Det er kun i saker med stor personlig og velferdsmessig betydning at staten dekker kostnader til advokatbistand, som f.eks barnevernsaker, voldsoffersaker, saker vedr tvangsinnleggelse i psykiatrien, barnefordelingssaker og straffesaker. Ivaretakelse av juridiske rettigheter er så viktig i disse sakene at staten betaler for advokatbistand enten uavhengig av økonomi eller etter en nærmere prøving av økonomien til den som trenger bistanden. Sånn må det være, for det går selvfølgelig utover rettssikkerheten om personlig økonomi skal ha betydning for resultatet i slike saker. Men hva skjer om det ikke er regningssvarende for advokater å ta slike saker? Min vurdering er at den offentlige salærsatsen pr i dag er så lav at man bare i begrenset omfang kan ta slike saker. Vi ville rett og slett fått problemer med økonomien i firmaet om advokatene her først og fremst arbeidet med fri rettshjelp- saker. Det er synd fordi advokatene våre er svært dyktige og har alle en idealistisk legning. Kravet til de streikende advokatene er at satsen økes til kr 1050. Det er et beskjedent krav.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post