Svindlet av “taktekker”

Ufaglærte taktekkere som påtar seg oppdrag

Det har vært mange oppslag i mediene de siste årene om britiske steinleggere som stikker av med pengene før jobben er gjort. Mindre kjent er problemene med ufaglærte taktekkere som påtar seg oppdrag de på ingen måte har forutsetninger for å utføre.

Nettopp dette fikk en Skatval-kvinne oppleve da hun skulle få lagt om taket på huset sitt. Den unge mannen som stilte opp på befaring etter å ha svart via en anbudsside var hyggelig og overbevisende og kunne utføre jobben raskt og relativt rimelig. Huseieren betalte om lag kr 50 000,- i forskudd, og arbeidene ble igangsatt som planlagt.

Huseieren ante ugler i mosen da arbeiderne uteble fra videre arbeider, materialer ikke ble levert som de skulle og stillaset ble fjernet. Hun fikk heller ikke tak i håndverkeren.

Omtalt i flere medier

Etter omtale av saken på både Dagsrevyen og i flere aviser tok vi kontakt med kvinnen for å høre om hun ville ha hjelp til å forfølge saken mot håndverkeren. Det ville hun.

Da vi omsider fikk tak i håndverkeren på telefon fikk vi vite at han hadde vært på en annen kant av landet for å gjøre ferdig et annet oppdrag, og at han hadde tenkt til å fortsette oppdraget etter hvert. Det var imidlertid ikke særlig aktuelt, siden en videreføring av arbeidene ville gi et ufagmessig tak som ville være vanskelig å få tett. Til tross for rapporter fra faglærte taktekkere nektet han for at det var gjort noen feil fra deres side, og han nektet å utbetale forskuddet.

Saken avvist i både Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget

Saken ble sendt til Forbrukerrådet, men ble avvist både der og i Forbrukertvistutvalget fordi håndverkeren hadde fraflyttet forretningsadressen slik at Forbrukerrådets brev kom i retur. Vi mente en slik avvisning var en feiltolkning av reglene i forbrukertvistloven, og at det neppe var slik Stortinget hadde ønsket at forbrukernes tvisteløsningsorganer skulle fungere når den næringsdrivende forsøkte å løpe fra ansvaret. Vi talte for døve ører, og ble derfor nødt til å bringe saken inn for forliksrådet istedenfor. Der møtte som ventet ikke håndverkeren opp, og huseieren fikk en fraværsdom mot håndverkeren på både forskudd, oppreisning og sakskostnader.

Vi holder fortsatt på å inndrive kravet fra håndverkeren

Selv om det kan ta mye tid å forfølge en sak på denne måten, er det viktig at slike useriøse aktører ikke slipper unna. Gjør de det vil de fortsette å svindle godtroende nordmenn og tjene penger på andres ulykke, og det kan vi ikke finne oss i. Vårt bidrag er å hjelpe til å forfølge slike folk i enkeltsaker, og derved gjøre det mindre lukrativt å drive uredelige forretninger.

Har du blitt lurt må du gjerne ta kontakt med oss for råd og hjelp.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post