Er trimming en mangel?

Trenger du å snakke med advokat. Ring GRATIS til advokat Thomas Oftedahl på tlf 93 43 12 88

Det har blitt stadig enklere å øke effekt på motoren ved å kun endre på programvaren i motorstyreenheten. Når trimmede biler selges videre blir det ikke alltid opplyst om trimmingen eller at den ikke er lovlig utført, og da oppstår det gjerne tvister.

Hva er problemet med å kjøpe en trimmet bil?

Effektøkning krever dokumentering av at bilens drivverk og bremser er tilpasset den økte effekten, og det må betales avgifter på effektøkningen. De færreste melder derfor fra til Tollvesenet og Statens vegvesen når de får øket effekten på bilen sin. Når dette ikke blir gjort og bilen godkjent for økt effekt er bilen ulovlig å bruke. Bruk kan medføre avskilting, bøter og avgiftskrav, og ved en ulykke kan man risikere avkortning i forsikringen og ansvar for skader man påfører andre dersom ulykken har sammenheng med effektøkningen. Garanti- og reklamasjonsrettigheter kan også bortfalle.

Opplysningsplikt om trimming?

Ved videresalg av trimmede biler ser vi eksempler på at både forhandlere og privatpersoner faller for fristelsen til å ikke opplyse om trimmingen for å ikke gå glipp av interessenter og dermed oppnå høyest mulig pris.

Ofte vil effektøkningen være så betydelig at det merkes på akselerasjon, girskift osv, men det er ikke alltid effekten økes så drastisk at folk uten bilkyndighet merker det, og ikke alle tester bilens fulle krefter før kjøpet.

Om det skulle være tvil: Både private selgere og forhandlere plikter å opplyse om det dersom bilen er trimmet. Dette gjelder særlig om trimmingen ikke er registrert og lovlig.

Ulovlig trimming utgjør også i seg selv en mangel. Ved kjøp fra forhandler skal bilen være forskriftsmessig, hvis ikke foreligger det en mangel etter forbrukerkjøpslovens bestemmelser.

Hva kan man kreve?

Spørsmålet som oppstår er gjerne om selger kan kreve å tilbakeføre programvaren på motorstyreenheten til original, og derved rette mangelen – noe selger vanligvis har rett til. Har bilen vært brukt med modifisert programvare over tid har selger antakelig ikke rett til å tilbakestille programvaren og dermed være ferdig med saken. Problemet med dette er at motor og drivverk kan ha blitt overbelastet eller feilbelastet mens bilen har vært trimmet, særlig om det er benyttet uoriginal programvare som ikke ivaretar hensynene til motorens og drivverkets holdbarhet og tålegrenser for effekt og dreiemoment.

 

 

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post