Sultne dommere

Sjokkerende resultat i forskningsprosjekt om prøveløslatelse

I Israel ble det for noen år siden gjennomført et forskningsprosjekt hvor man ønsket å se nærmere på om det hadde noe å si for en dommers avgjørelse om vedkommende var mett eller sulten da beslutningen ble tatt. Man valgte å bruke dommere som skulle ta stilling til prøveløslatelser til prosjektet. Dommernes vurderinger av slike avgjørelser var godt egnet for forsøket ettersom de i snitt bare brukte cirka 6 minutt på hver avgjørelse.

På bakgrunn av tidligere praksis visste man at flertallet av søknader ble avslått (65 %). Resultatet fra undersøkelsen var nedslående for rettssikkerheten. Etter lunsj ble 65 % av søknadene innvilget. De neste to timene falt andelen innvilgede søknader jevnt og trutt mot null.

Forskerne fant ingen annen forklaring på fenomentet enn at jo mer slitne og sultne dommerne ble, jo lettere hadde de for å hoppe over gjerdet der det var lavest og ta standardbeslutningen om å nekte å innvilge søknaden.

Det er også bevist at kvinner slipper lettere unna enn menn, og pene mennesker slipper lettere unna enn mindre pene i retten. Generelt gjelder det for mennesker at man har en tendens til å stole for mye på sin intuisjon, at man kun vurderer det man ser (sakens fakta), at man har sympatier og antipatier og at man trekker forhastede beslutninger. Spørsmålet springer en i øynene: Er det verd risikoen, eller bør man forsøke å få til en utenrettslig løsning?

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post