Finansklagenemnda

 

Klienten hadde kjøpt en enebolig med hage rundt. Etter overtagelse fikk kjøper beskjed om at veien forbi tomta skulle oppgraderes. Det kom da frem at deler av hagen var anlagt utenfor grensene til kjøpers tomt. Dette resulterte i at portstolper, noe belegningsstein, blomsterbed og noe beplanting måtte flyttes. I tillegg ville hagen til kjøper bli noe mindre enn slik den hadde fremstått på visning og i salgprospektet.

Kjøper reklamerte til selger og selgers eierskifteforsikring, men fikk avslag på reklamasjonen. Selger og eierskifteforsikring hevdet at oppgitt areal for eiendommen i prospektet var korrekt, og at kjøper således hadde fått det han hadde betalt for.

FRAM Advokater tok saken mot selger og eierskifteforsikringen. Det ble fremsatt krav om prisavslag, som på nytt ble avslått fra eierskifteforsikringens side. Kjøper var villig til å forlike saken ved en utbetaling på kr 130 000, noe som heller ikke ble akseptert av eierskifteforsikringen. Saken ble tatt inn for Finansklagenemnda, som er en tvistenemden med domstolslignende kompetanse i slike saker.

Konklusjonen var at kjøper ble tilkjent et prisavslag på kr 150 000, pluss kr 13 000 i forsinkelsesrenter.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post