Annet

Annet

Fram advokatfirma bistår også i saker angående selskapsrett, helserett, erstatningsrett og varemerkerett.

Inne selskapsretten bistår vi ofte med å opprette selskap, vi yter løpende selskapsrettslig rådgivning og påtar oss styreverv.

Innen helseretten er vi spesialisert på saker hvor helsepersonell risikerer å miste autorisasjonen. Vi yter også utstrakt bistand ved pasientskader og generell erstatningsrett. Vi påtar oss også oppdrag med bistand til personer som er tvangsinnlagt og ønsker tvangsinnleggelsen opphevet.

Innen varemerkeretten bistår vi ved selve registreringen samt ved tvister vedørende registreringen.

I kategorien annet redegjør vi også for retten til fri rettshjelp, rettshjelpsforsikringer, tvangsfullbyrdelse og sikring av krav, forliksrådet, hvordan man skriver stevning til retten og hvordan man skriver klager til for eksempel fylkesmannen og sivilombudsmannen.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post