Ny øvre aldersgrense

Sort-hvitt bilde av ansiktet til en gammel mannNy øvre grense i arbeidsmiljøloven

Hovedregelen er nå at bedrifter kan avslutte arbeidsforholdet til arbeidstakere som er fylt 72 år. Tidligere kunne man gjøre dette ved fylte 70 år. Forutsetningen er at bedriften gir skriftlig varsel 6 måneder før fratreden.

Dersom bedriften har etablert en bedriftsintern aldersgrense for tvungen pensjonering på f.eks 67 år, slik det var anledning til før lovendringen, gjelder denne ordningen frem til 1. juli 2016. Deretter bortfaller den og ny ordningen i tråd med de nye reglene må utarbeides. Et unntak gjelder for interne grenser fastsatt i tariffavtale. Disse vil gjelde så lenge tariffavtalen gjelder.

De nye reglene er ikke til hinder for at man arbeider etter fylte 72 år. Men fra og med dette tidspunkt kan bedriften som sagt avslutte arbeidsforholdet. Det er viktig å presisere at en arbeidstaker som tidligere kan gå av med pensjon på et tidligere tidspunkt enn 72 år. Pensjonsrettigheter berøres ikke av de nye aldersgrensene i loven.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post