Arbeidsmiljøloven endring

Nye regler i arbeidsmiljøloven

Arbeidsgiver kan nå ansette midlertidig i tolv måneder. Dersom arbeidsforholdet ikke videreføres etter denne tiden får bedriften en karantene. Det vil bli et kvotesystem for hvor mange slike ansettelser en bedrift kan foreta. I tillegg vil regelen vi allerede har om midlertidige ansettelser i hovedsak videreføres. Regelen om at man blir fast ansatt etter fire år blir imidlertid justert for blant annet vikarer, slik at disse blir fast ansatt etter å ha vært midlertidig ansatt i tre år.

Klokke

Når det gjelder de nye arbeidstidene så er det lagt opp til mer fleksibilitet enn man har i dag. Arbeidstiden skal i større grad kunne tilpasses bedriftene og de ansattes behov. Samlet sett vil det ikke bli slik at ansatte må arbeide mer enn før eller at det blir mer søndagsarbeid eller overtid. Men den nye fleksibiliteten medfører for eksempel at det i perioder er anledning til å pålegge flere helger med søndagsarbeid. Ansatte som jobber flere søndager i en periode må jobbe tilsvarende mindre på søndager senere i løpet av arbeidsåret.

Den nye aldersgrensen i arbeidsmiljøloven er 72 år. Tidligere var den 70 år. Bedriftsinterne aldersgrenser skal som hovedregel ikke være under 70 år. Kun hvis hensynet til helse og sikkerhet tilsier en lavere intern aldersgrense er dette tillatt.

Strafferammene for brudd på loven økes.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post