Bankens ansvar

En lite kjent bestemmelse i finansavtaleloven gir banken ansvar for mangler sammen med selger dersom selgeren har formidlet lånet. I saker med en vanskelig selger kan bankens ansvar være nøkkelen til å løse saken uten å måtte gå til retten.

Når har banken ansvar?

Kjøper du bil hos forhandler, og forhandleren ordner lån på bilen for deg, er banken ansvarlig for kontraktsbrudd sammen med selger etter finansavtaleloven § 54 b.

Hold banken ansvarlig for selgerens oppfyllelse!
– Juridisk.no’s bilekspert

Hvem skal jeg reklamere til?

Når vi håndterer bilsaker for våre kunder undersøker vi alltid om selger har formidlet lån. I så fall sender vi alltid reklamasjon til banken i tillegg til selger, slik at man kan kreve oppgjør fra banken om selger ikke gjør opp for seg.

Hvorfor skal jeg gå på banken når selger er ansvarlig?

Det er mange små og lite seriøse bilforhandlere rundt omkring, og etter vår erfaring er det mange som ikke tar det ansvaret de har etter forbrukerkjøpsloven når kundene deres kommer tilbake og er misfornøyd med bilen. I saker med lite oppgjørsvillige selgere går vi derfor på banken, og om heller ikke de betaler ut frivillig kan man starte sak mot både banken og selger.

Fordelen med å ha med banken er at banker liker meget dårlig å være innblandet i tvister, særlig når det gjelder biler solgt av en mindre seriøs forhandler. Det er derfor større sjanse for at saken løser seg på et tidlig stadie. Jeg har fortsatt ikke vært med på at banken har blitt med på en runde i tingretten, så dette er et meget godt virkemiddel for å løse saken.

Hvor langt strekker bankens ansvar seg?

Bankens ansvar er begrenset til det beløpet du totalt sett har betalt inn på lånet. Ofte har man ikke rukket å betale så mye på lånet når man oppdager manglene på bilen man har kjøpt, og en vanlig misforsåelse som følge av denne begresningen som til og med er utbredt blandt noen advokater er at banken ved heving av kjøp da kun trenger å tilbakebetale det beløpet som er betalt av kunden. Etter § 54 b er imidlertid banken i slike tilfeller også ansvarlig for å slette resten av lånet. Gjøres ikke det blir du jo sittende å betale kjøpesummen for bilen selv om kjøpet er hevet, stikk i strid med reglene i forbrukerkjøpsloven og finansavtaleloven.

Etter § 54 b er imidlertid banken i slike tilfeller også ansvarlig for å slette resten av lånet.
– Juridisk.no’s bilekspert

Bruk ulovlig kreditt til din fordel!

Når man kjøper seg bil og skal ha lån på den er det for mange selvsagt at man tar lån på hele kjøpesummen. For kjøp av ting på kreditt er det imidlertid bestemmelser som merkelig nok gir strengere krav til egenkapital enn ved kjøp av hus: Etter forskrift om kredittavtaler skal kjøperen betale minst 35 % av kjøpesummen selv, såkalt kontantinnsats. Kravet overholdes imidlertid nesten aldri i praksis, og både bilforhandlere og banker deler gladelig ut 100 % finansiering uten at det får andre konsekvenser enn at de tjener mer penger. I saker der man reklamerer til banken og banken ikke går med på kravet, har man imidlertid et trumfkort om det er gitt slik ulovlig fullfinansiering; man kan kreve reduksjon av lånet!

Nettopp dette skjedde i saken som nylig var oppe i lagmannsretten der komikeren Tommy Steine var uenig med banken om hvilket ansvar han skulle ha for gjelden etter at bilforhandleren hadde lurt ham med på avtaler som forhandleren kunne overholde: Lånet ble redusert med hele 25 % som følge av bruddet på kontantinnsatskravet, noe som medførte en reduksjon av kravet på flere hundre tusen.

Krev reduksjon av lånet med loven i hånd!
– Juridisk.no’s bilekspert

Har du spørsmål om finansiering av bilkjøp og bankens ansvar, ta kontakt på tlf 93431288 eller to@framadvokat.no.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post