Useriøs entreprenør

I denne saken hadde klienten tatt kontakt med en entreprenør for å få utbedret gårdsplassen foran boligen sin, bygge trapp ned til kjelleren, samt etablere nødvendig drenering fra gårdsplass.

Etter at oppdraget var utført oppdaget klienten imidlertid at vann ikke ble ledet vekk fra gårdsplassen på en særlig hensiktsmessig måte. Vannet ble nemlig ledet inn i kjelleren via den nye trappenedgangen som entreprenøren hadde bygget. Kjelleren ble fylt med vann, og dette forårsaket fuktskader både på bygning og eiendeler som var lagret i kjelleren. Dreneringsforholdene rundt boligen var betydelig forverret etter entreprenøren sin «utbedring». Dette var ikke akkurat det klienten hadde forventet da hun hadde bestilt oppdraget. I tillegg var regningen fra entreprenøren svært høy – på over kr 300 000.

Det hjalp imidlertid ikke at klienten reklamerte til entreprenøren. Entreprenøren avviste raskt kravet og viste til «dårlig prosjektering» fra oppdragsgiver (dvs. klienten).

FRAM Advokatfirma tok saken. Etter undersøkelser bistått av takstmann ble saken tatt inn for Forbrukertvistutvalget, som er en tvistenemnd med domstolskompetanse i visse forbrukerrelaterte saker.

Dommen fra FTU var klar: Entreprenøren sitt arbeid var mangelfullt. Det var entreprenørens ansvar å gi råd og anbefalinger til kunden, ikke kundens ansvar å «prosjektere» arbeidet. Det var videre tatt en klar overpris for arbeidet.

Klienten ble tilkjent kr 62 000 for utbedringskostnader, samt kr 75 000 for overfakturering. I tillegg fikk klienten erstattet kostander til taksering og egne utlegg, samt forsinkelsesrenter.

Entreprenøren tok deretter saken inn for tingretten, men tapte på nytt. 

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post