Bygge garasje uten å søke

Det er ikke fritt frem. Skal byggverket innredes slik at det er mulig å sove der, er det søknadsplikt. Har bygget våtrom, kjøkken, soverom og stue spiller det altså ingen rolle om bygget er klassifisert som garasje eller bod. Det er heller ikke mulig å oppføre større bygg uten søknad. Maksgrensen er 50 kvadratmeter. Mønehøyde og gesimshøyde kan ikke være større enn henholdsvis 4 og 3 meter. Avstanden til nabogrensen må videre minimum være 1 meter.

Etter det nye regelverket kan man også bygge balkong eller veranda, forutsatt at tilbygget ikke er større enn 15 kvadratmeter. Her må avstanden til nabogrensen være minimum 4 meter. Skulle tilbygget ha et overbygg er det ikke adgang til å innrede slik at det er mulig å bo i rommet.

Videre kan man oppføre mindre bygg som levegg og forstøtningsmur som ikke er større enn 1,8 meter høy og 10 meter lang.

Her kan du lese veilederen “bygg uten å søke”

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post