Antall stevninger hvert år

Statistikk for norske tingretter

Her følger litt fredagsstatistikk om tvister for norske domstoler – nærmere bestemt antall stevninger som sendes til norske tingretter hvert år. En stevning er det dokumentet som må sendes til retten for å «sparke i gang» en rettssak. Mange saker løses imidlertid før det går så langt at selve rettssaken blir gjennomført.

Det er en god del saker som sendes til retten. På landsbasis ble det i fjor sendt 16 995 stevninger til ulike tingretter. Oslo tingrett mottok alene 2859 av disse sakene. To av de rettsområdene som skiller seg ut når det gjelder innkomne saker til tingrettene er arbeidsrett og barnefordelinger. Av innsendte stevninger i fjor gjaldt 1193 arbeidstvister og 2721 stevninger saker etter barneloven.

Hva er årsaken til at akkurat disse sakene som dominerer? Når det gjelder arbeidsretten så er det sentralt at det gjelder korte frister for å bringe saken inn for retten. Om man krever å beholde jobben mens saken pågår er fristen 8 uker fra oppsigelsen ble mottatt eller om partene har forhandlet, fra det tidspunktet forhandlingene ble avsluttet. Uten at jeg har statistikk på det er det jo også klart at det gis svært mange oppsigelser hvert år. Norske arbeidere har et sterkt oppsigelsesvern, og advokatbistand er i dag lett tilgjengelig for de fleste. Det er naturlig at mange velger å bestride en oppsigelse. Jobben er for de fleste svært viktig.

Enda viktigere er imidlertid våre barn. Det er nok hovedgrunnen til at det verserer så mange barnefordelingssaker.

På begge de nevnte rettsområder yter også det offentlige fri rettshjelp etter nærmere kriterier.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post