Sikret kr.360 000

Rør til konstruksjon av byggVi sikret unge boligkjøpere kr.360 000

Entreprenøren ble ikke ferdig med huset til avtalt tid grunnet manglende fremdrift under byggearbeidene. I tillegg var det omfattende mangler ved utført arbeid. Blant annet var ikke den bærende konstruksjonen i taket utført i henhold til takstolleverandørens anvisninger. Likevel ble kjøperne avkrevd fullt oppgjør for å få overta huset. Entreprenøren hadde heller ikke stilt garanti, slik de er pålagt etter bustadoppføringslova. Kjøperen kan da holde tilbake ethvert vederlag.

Vi tilbakeholdt sluttoppgjøret på omlag 360 000,- av kjøpesummen og krevde overtakelse, noe entreprenøren etterhvert motvillig gikk med på.

Da entreprenørens advokat ikke svarte på våre krav og entreprenøren ikke overholdt frister for retting fikk vi taksert alle avvik av en takstmann og sendte inn stevning til tingretten.

Før saken rakk å komme opp til behandling gikk entreprenøren konkurs. Huskjøperne fikk da beholde de 360 000,- de hadde tilbakeholdt, og kunne få rettet alle feil med disse pengene. Hadde ikke sluttoppgjøret blitt tilbakeholdt ville huskjøperne måttet dekke alle kostnader med å utbedre manglene. De var naturlig nok meget fornøyde med hjelpen fra Juridisk.no, og vi kunne lukke saken med god samvittighet.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post