Juridisk blogg

Statistikk for norske tingretter

statistikk norsk tingrett 1 Statistikk for norske tingretterHer følger litt fredagsstatistikk om tvister for norske domstoler – nærmere bestemt antall stevninger som sendes til norske tingretter hvert år. En stevning er det dokumentet som må sendes til retten for å «sparke i gang» en rettssak. Mange saker løses imidlertid før det går så langt at selve rettssaken blir gjennomført.

Det er en god del saker som sendes til retten. På landsbasis ble det i fjor sendt 16 995 stevninger til ulike tingretter. Oslo tingrett mottok alene 2859 av disse sakene. To av de rettsområdene som skiller seg ut når det gjelder innkomne saker til tingrettene er arbeidsrett og barnefordelinger. Av innsendte stevninger i fjor gjaldt 1193 arbeidstvister og 2721 stevninger saker etter barneloven.

Hva er årsaken til at akkurat disse sakene som dominerer? Når det gjelder arbeidsretten så er det sentralt at det gjelder korte frister for å bringe saken inn for retten. Om man krever å beholde jobben mens saken pågår er fristen 8 uker fra oppsigelsen ble mottatt eller om partene har forhandlet, fra det tidspunktet forhandlingene ble avsluttet. Uten at jeg har statistikk på det er det jo også klart at det gis svært mange oppsigelser hvert år. Norske arbeidere har et sterkt oppsigelsesvern, og advokatbistand er i dag lett tilgjengelig for de fleste. Det er naturlig at mange velger å bestride en oppsigelse. Jobben er for de fleste svært viktig.

Enda viktigere er imidlertid våre barn. Det er nok hovedgrunnen til at det verserer så mange barnefordelingssaker.

På begge de nevnte rettsområder yter også det offentlige fri rettshjelp etter nærmere kriterier.

Gratis vurdering av din sak

gratis skilt Statistikk for norske tingretterFRAM Advokater som driver juridisk.no tilbyr første henvendelse gratis og uforpliktende.
Våre advokater tar kontakt med deg etter å ha lest din forklaring av saken.
Skriv så utfyllende som mulig for å gjøre det enklere for oss å gi deg gode svar på det du lurer på.
 • Du trenger ikke skrive hele livshistorien din her. Kun det som direkte berører saken. Regelen her er enkel: skriv nok til at vi skal forstå omtrent hva saken dreier seg om, men ikke så mye at forklaringen blir forvirrende og uklar.
 • Det er ikke absolutt nødvendig med epost, men det gjør det lettere å kommunisere skriftlig.
 • Hvor kan vi nå deg om vi lurer på noe som er lettere å snakke om muntlig?
 • Dra og slipp filer her, eller
  Godkjente filtyper: jpg, gif, png, docx, pdf, avi.
  Om du har dokumenter du ønsker å vedlegge forespørselen, kan du bruke filopplasteren over. Filstørrelser er begrenset til 32MB pr. fil. Det er lett å laste opp filer. Ta tak i filen eller filene i mappen på maskinen din og dra den eller de over i vinduet med den stiplede linjen rundt.
  Du vil motta en epost hvor du gir den endelige bekreftelsen. Sjekk i søppelposten om du ikke ser den.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
martin 64x64 Statistikk for norske tingretter

Martin Weydahl

Martin er en erfaren advokat på eiendomssaker, og kan hjelpe deg i saker vedrørende feil på nye og brukte boliger, veisaker og nabokonflikter som ulovlig nedhugging av trær, grensetvister osv. Martin er vår ekspert på eiendomssaker. Han leser bygningstekniske data med samme lidenskap som litteraturstudenter leser Dostojevskij. Han vet også at djevelen ligger i detaljene. Martin går løs på sakene med stor entusiasme, og har en lang merittliste med å vinne frem i sakene han påtar seg. Du når ham på tlf 988 19 844, mw@framadvokat.no
martin 64x64 Statistikk for norske tingretter
martin 64x64 Statistikk for norske tingretter

Latest posts by Martin Weydahl (see all)

Martin WeydahlStatistikk for norske tingretter