Juridisk blogg

Samvær med tilsyn

No comments

Av og til er det behov for bistand fra tredjeperson når en av foreldrene skal ha samvær med sitt barn. Her kan du lese om ordningen med tilsyn under samvær.

Spørsmål om samvær? Vi svarer deg gratis på dine spørsmål. Klikk deg inn på den gule boksen over her og følg anvisningene.

Barnet har krav på samvær

I saker der barnet bor fast hos bare en av foreldrene (etter samlivsbrudd), har barnet krav på samvær med den forelderen det ikke bor hos til daglig. Dette fremgår klart av barneloven § 42. Rett til samvær er en rett ikke bare barnet har, men også den andre forelderen, og dette fremgår av barneloven § 43: » Den av foreldra som barnet ikkje bur saman med, har rett til samvær med barnet om ikkje anna er avtala eller fastsett.

Det er med andre ord en gjensidig rett til samvær for barnet og den andre forelderen.

Samvær under tilsyn

I noen saker er det behov for bistand til samvær fra en nøytral objektiv tredjepart. Det kan være at samværsforelderen har rusproblemer, voldelige tendenser, psykiske problemer eller lignende, som nødvendiggjør at barnet har en trygg tredjepart i nærheten som kan sørge for at samværet gjennomføres på en betryggende og god måte for barnet.

I andre tilfeller kan det være behov for midlertidig bistand av en tredjeperson for å kartlegge barnets relasjon til samværsforelderen og for å veilede samværsforelderen i samværssituasjonen, for eksempel med intensjon om å finne ut hvor mye samvær det bør være mellom barnet og den andre forelderen.

Samvær under tilsyn er regulert i barneloven § 43a. I 2013 ble disse reglene endret med det overordnede mål om å styrke barnets rettigheter, for å effektivisere og målrette tilsynsordningen bedre og for å få en bedre og tettere oppfølgning av barnet og familien underveis.

Den nye tilsynsordningen gjelder for saker som kom inn til rettsapparatet etter 1. januar 2013. Det er innført to ulike former for tilsyn:

Støttet tilsyn

Støttet tilsyn er den mest vanlige ordningen. Den har som formål å bistå samværsforelderen og barnet til gode samvær. Ordningen brukes ofte i saker der foreldrene har en konflikt om samværsomfang og hva som er til barnets beste, og trenger kyndig bistand utenfra for å løse dette.

I disse sakene er det ikke behov for overvåking av samværene til enhver tid. Det kan fastsettes 32 timer støttet tilsyn.

Beskyttet tilsyn

Beskyttet tilsyn benyttes for å beskytte barnet / overvåke samværene, for eksempel i saker der samværsforelderen er har rusproblemer, voldsproblematikk, psykiske lidelser med videre. I disse sakene vil samværene underkastes full overvåking av tilsynsperson for å beskytte barnet. Det kan fastsettes 16 timer beskyttet tilsyn.

far og datter samvaer under tilsyn Samvær med tilsyn

I førstnevnte tilsynsordning er det Bufetat som oppnevner en tilsynsperson. Som regel er dette en person tilknyttet det lokale familievernkontoret.

Det kommunale barnevernet har ansvaret for å oppnevne tilsynsperson og følge opp tilsynet ved beskyttet tilsyn.

I begge tilfeller kreves et pålegg fra domstolen for å ilegge tilsyn. Dette kan gjøres enten ved at retten avsier en dom, der samvær og tilsyn er omfattet, eller gjennom et rettsforlik (der foreldrene i retten blir enige om en samværsordning).

Det kreves således at det er igangsatt en rettslig prosess vedrørende samværsordningen for at det kan bli aktuelt å få pålegg om støttet eller beskyttet tilsyn. I slike saker har foreldrene som regel en barnefordelingssak gående som har nådd rettssystemet. Som oftest omhandler disse sakene spørsmålet om hvem barnets skal bo fast hos og samværsordning for den andre forelderen.

Retten fastsetter vilkårene for samværsordningen

I forbindelse med pålegg om en tilsynsordning, fastsetter retten vilkårene for samværsordningen, herunder timetallet og varigheten av tilsynsordningen. Dersom tilsynet skal vare over ett år, skal dette begrunnes særskilt. Det er barnets beste som står sentralt for rettens vurdering av en tilsynsordning.

Spørsmål om samvær med tilsyn? Ta kontakt på skjema under her så får du rask tilbakemelding. Tjenesten er gratis.

PS: Juridisk.no legger ut nye juridiske tips og vink hver eneste dag. Om du ønsker et juridisk fortrinn i hverdagen kan du favorittmerke/bokmerke denne artikkelen på din pc/mobil og besøke oss av og til.

bokmerke mobil 156x104 Samvær med tilsyn

Gratis vurdering av din sak

gratis skilt Samvær med tilsynFRAM Advokater som driver juridisk.no tilbyr første henvendelse gratis og uforpliktende.
Våre advokater tar kontakt med deg etter å ha lest din forklaring av saken.
Skriv så utfyllende som mulig for å gjøre det enklere for oss å gi deg gode svar på det du lurer på.
 • Du trenger ikke skrive hele livshistorien din her. Kun det som direkte berører saken. Regelen her er enkel: skriv nok til at vi skal forstå omtrent hva saken dreier seg om, men ikke så mye at forklaringen blir forvirrende og uklar.
 • Det er ikke absolutt nødvendig med epost, men det gjør det lettere å kommunisere skriftlig.
 • Hvor kan vi nå deg om vi lurer på noe som er lettere å snakke om muntlig?
 • Dra og slipp filer her, eller
  Godkjente filtyper: jpg, gif, png, docx, pdf, avi.
  Om du har dokumenter du ønsker å vedlegge forespørselen, kan du bruke filopplasteren over. Filstørrelser er begrenset til 32MB pr. fil. Det er lett å laste opp filer. Ta tak i filen eller filene i mappen på maskinen din og dra den eller de over i vinduet med den stiplede linjen rundt.
  Du vil motta en epost hvor du gir den endelige bekreftelsen. Sjekk i søppelposten om du ikke ser den.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
anette 64x64 Samvær med tilsyn

Anette Skjerven Arnkværn

Anette har vært både politiadvokat og dommer, og jobbet med arbeidsrett, arv, skifte, barnefordeling og barnvern som advokat. Anette er prosedyreadvokaten vår. Hun har flere dager i retten enn de mest garvede advokatene, og er dessuten en kløpper på forhandlinger. Ikke bli lurt av hennes blide og sprudlende oppsyn, for Anette er garantert tøffere enn deg. Hun er en slugger som det er umulig å trette ut, og som står løpet ut selv i de tyngste sakene. På grunn av sin brede erfaring tar Anette oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat, såvel som oppsigelsessaker, arv, skilsmisse, barnefordeling, pengekrav osv. Du når Anette på tlf 94 11 30 14 eller asa@framadvokat.no
anette 64x64 Samvær med tilsyn
anette 64x64 Samvær med tilsyn

Latest posts by Anette Skjerven Arnkværn (see all)

Anette Skjerven ArnkværnSamvær med tilsyn