Juridisk blogg

Forhandlingsmøte for dummies

No comments

71af5eac3c863c80 640 meeting room Forhandlingsmøte for dummies

Selve møtet

Etter å ha blitt sagt opp fra jobb har man rett til å kreve et forhandlingsmøte. Det kan diskuteres om det er strategisk klokt å være den som initierer til forhandlinger, men vi forutsetter her at så er gjort.

Dersom det kreves forhandlinger vil arbeidsgiver kalle inn til et slikt møte, enten i egne lokaler eller hos sin advokatforbindelse. I alle fall i sistnevnte tilfelle bør man selv også stille med advokat.

Siden det er du som krever forhandlinger er det du som må føre ordet. Sakens spørsmål er om det er saklig grunn for å si deg opp. Du bør derfor så raskt som mulig komme til poenget og redegjøre for hvorfor du mener oppsigelsen er usaklig.

Dersom du ønsker jobben tilbake uten å gå veien om en rettssak bør tonen i møtet være fin. Arbeidsgiver vil i utgangspunktet være lite interessert i å ta deg tilbake, slik at jobben din er å overbevise ham, ikke bare om at det ikke er grunnlag for oppsigelse, men også at det rent samarbeidsmessig ikke vil være noe problem for deg å fortsette, selv om du har blitt forsøkt sagt opp. Det kan være krevende.

Give and take

Ønsker du en sluttpakke er det viktig at du ikke går i møtet med innstillingen at du skal «knuse» arbeidsgiver. Begge parter må være innstilt på å ta og gi. Begge må føle at de har oppnådd noe. Er man god skaper man denne følelsen hos motpart, uten at det nødvendigvis er slik at motpart egentlig har vunnet noe. Et helt basic eksempel er å gå ut med et høyt krav, som er langt unna det man tror man får. Det skaper en anker-effekt. Lista er lagt. Det er så høyt man må hoppe. Motpart vil forhandle seg ned fra dette nivået, ofte betydelig og kanskje helt ned til din smertegrense. Inngår man en avtale litt over din smertegrense har begge oppnådd noe. Faren med å gå ut høyt er at man kan ødelegge forhandlingsklimaet. Er avstanden for stor skjer det ingen forhandlinger.

Følelser

En grov misforståelse mange forhandlere gjør seg skyldig i er å anta at mennesket er rasjonelt og logisk, som jo er langt unna sannheten. Det vanlige er at avgjørelser tas på bakgrunn av følelser, som frykt, grådighet, ego-tilfredsstillelse osv. Derfor må man appellere til følelsene til forhandlingsmotpart. En god strategi er å tilkjennegi at man vet at motpart er en fair type, og at man er sikker på at det er mulig å få til en løsning. En slik karakteristikk vil han normalt ønske å leve opp til selv om det koster penger.

Man kommer ikke unna at frykt er en av de sterkeste motivatorene hos folk. Hvis man kan se arbeidsgiver inn i øynene og si at man vil forfølge saken rettslig, koste hva det koste vil, så er mange villig til å betale.

Å spille på empati er ikke å anbefale. Det ses ofte på som et svakhetstegn i businessverden.

Skriv mye og still mange spørsmål.

Skriv mye og intenst. Be motpart gjenta det de sa, slik at du får det helt nøyaktig. Send gjerne et referat fra møtet etterpå. Referatet er et bevis i saken, og til stor hjelp i din egen forståelse av saken. En tilleggsgevinst er at folk blir fryktelig nervøs av det. Det føles gjerne som at man har noe på dem, at man er i ferd med å bygge en sak mot dem. Still mange spørsmål, sånn at du virkelig får pløyd dypt inn i saken. Plutselig støter du på noe av verdi i motparts svar. Mange spørsmål gjør også at du får skrevet mye.

Fagansvarlig for arbeidsrett – advokat Kenneth strømme Gundersen kan kontaktes direkte på tlf 94 11 12 88

Gratis vurdering av din sak

gratis skilt Forhandlingsmøte for dummiesFRAM Advokater som driver juridisk.no tilbyr første henvendelse gratis og uforpliktende.
Våre advokater tar kontakt med deg etter å ha lest din forklaring av saken.
Skriv så utfyllende som mulig for å gjøre det enklere for oss å gi deg gode svar på det du lurer på.
 • Du trenger ikke skrive hele livshistorien din her. Kun det som direkte berører saken. Regelen her er enkel: skriv nok til at vi skal forstå omtrent hva saken dreier seg om, men ikke så mye at forklaringen blir forvirrende og uklar.
 • Det er ikke absolutt nødvendig med epost, men det gjør det lettere å kommunisere skriftlig.
 • Hvor kan vi nå deg om vi lurer på noe som er lettere å snakke om muntlig?
 • Dra og slipp filer her, eller
  Godkjente filtyper: jpg, gif, png, docx, pdf, avi.
  Om du har dokumenter du ønsker å vedlegge forespørselen, kan du bruke filopplasteren over. Filstørrelser er begrenset til 32MB pr. fil. Det er lett å laste opp filer. Ta tak i filen eller filene i mappen på maskinen din og dra den eller de over i vinduet med den stiplede linjen rundt.
  Du vil motta en epost hvor du gir den endelige bekreftelsen. Sjekk i søppelposten om du ikke ser den.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
kenneth 64x64 Forhandlingsmøte for dummies

Kenneth Strømme Gundersen

Advokat, Partner at Fram Advokatfirma AS
Kenneth er en erfaren arbeidsrettsadvokat og er medgrunnlegger av Juridisk.no og FRAM advokatfirma AS. Kenneth er vår strateg. Han er opptatt av mennesker og hvorfor de gjør som de gjør, og er derfor dyktig i forhandlinger. Kenneth liker å tenke utenfor boksen og komme med vinklinger på problemstillinger som andre kanskje ikke har tenkt på. Kenneth brenner for å opprettholde en viss balanse i styrkeforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og han jobber av den grunn kun for arbeidstakere. Du når ham på tlf 94 11 12 88, e-post kg@framadvokat.no
kenneth 64x64 Forhandlingsmøte for dummies
kenneth 64x64 Forhandlingsmøte for dummies

Latest posts by Kenneth Strømme Gundersen (see all)

Kenneth Strømme GundersenForhandlingsmøte for dummies