Advokater

Kenneth Strømme Gundersen
Advokat / Partner

Kenneth jobber med arbeidsrett, herunder oppsigelses- og avskjedssaker, nedbemanninger og virksomhetsoverdragelser, konfliktløsning i saker angående diskriminering og trakassering, bistand i saker vedrørende blant annet midlertidige ansettelser, innleie, arbeidstidsordninger og sanksjoner mot helsepersonell. Ellers rådgivning om blant annet tariffrett, personvernlovgivningen herunder ny personvernforordning (GDPR), immaterialrett, selskapsrett og kontraktsrett. Kenneth tar også forsvareroppdrag.

Ring oss
Send en e-post