Advokater

Anette Skjerven Arnkværn
Advokat

Anette er tilknyttet faggruppene familierett, strafferett og arbeidsrett. Hun arbeider blant annet med rådgivning og bistand i skilsmissesaker, barnefordelingssaker og arbeidstvister. Hun tar også forsvarer og bistandsoppdrag. Anette er utdannet cand.jur fra Universitetet i Oslo. Hun har arbeidserfaring blant annet fra Oslo politidistrikt, Moss tingrett og Aurlien Vordahl & CO Advokatfirma.

Ring oss
Send en e-post