Juridisk blogg

Setningsskader og skjeve gulv

No comments
setningsskader skjeve gulv Setningsskader og skjeve gulv

Fairy House by Richard Elzey

Setningsskader er en fellesbetegnelse på flere typer skader som kan ramme boliger. Typiske tilfeller er at boligens fundament er dårlig, slik at bygget har forskjøvet seg eller sunket noe. Setningsskader kan også komme av utglidninger av masser under boligen. Dårlig utført arbeid med grunnmur og bærende konstruksjoner kan også føre til setningsskader. Dersom boligen har kjeller / rom under bakkenivå, så kan skader også oppstå som følge av jordtrykk eller telehiv / frostspreng.

Hvordan merker jeg om boligen har en setningsskade?

Typiske symptomer på setningsskader er skjevhet i gulv, at dører går tregt eller kiler seg fast. Videre kan setningsskader gi seg utslag i sprekker i murvegger. Setningsskader som følge av at bygget har sunket viser seg som oftest som sprekker i 45 graders vinkel. Setningsskader forårsaket av teletrykk viser seg som oftest som horisontale sprekker i muren. Skjevheter og svikt i gulv kan også være forårsaket av feil eller underdimensjonert oppbygning av etasjeskillet eller gulvet

Er setningsskader eller skjevheter en mangel?

Alle bolighus skal være konstruert for å vare i lang tid. Dette har vært standarden og byggeskikken langt tilbake i tid. Man skal ikke måtte forvente at konstruksjonen er så svak at det oppstår bevegelser og skjevheter eller skader. Det klare utgangspunktet er derfor at setningsskader og skjevheter vil utgjøre en mangel ved boligen, så sant selgeren ikke har gjort deg spesielt oppmerksom på at boligen hadde slike skader før salget.

Ved gamle hus vil det kanskje være normalt med noe knirk eller noe mindre svikt i gulv. Gulvene skal imidlertid ikke være skjeve, selv på eldre hus, og man skal heller ikke kunne forvente setningsskader. I nyere hus skal det ikke forekomme hverken skjevheter eller setningsskader.

Jeg har oppdaget skjevheter i boligen som jeg har kjøpt. Hvordan skal jeg reklamere?

Dersom du har kjøpt en brukt bolig har du rett til å reklamere overfor selger etter reglene i avhendingsloven. Dersom du har kjøpt oppføring av en ny bolig – dvs. at boligen ikke var ferdig bygget da du kjøpte den, så har du rett til å reklamere overfor utbygger etter reglene i bustadoppføringsloven.

I begge tilfeller er det viktig at du er raskt ute med å reklamere, siden det gjelder frister for å fremsette reklamasjon. Du bør derfor straks gi motparten beskjed om det du har avdekket, og at du anser dette for å være en mangel ved boligen. Du kan deretter bruke noe tid på å vurdere skaden og fremme et krav.

Jeg har fått konstatert skjevheter og setningsskader i boligen. Hva kan jeg kreve?

Dette vil komme an på skadenes omfang og alvorlighetsgraden. Som utgangspunkt kan du kreve prisavslag eller erstatning tilsvarende kostnadene for å få mangelen utbedret. Dersom skadene er omfattende kan du kreve heving av kjøpet.

Jeg ønsker å rette krav mot selger. Hvordan bør jeg gå fram?

Det er å anbefale å få en fagkyndig vurdering av skadene fra en takstmann, byggmester, e.l. En slik vurdering vil danne grunnlaget for videre krav i saken. I forbindelse med utforming av reklamasjon og krav kan det være en idé å rådføre seg med en advokat. Både utgifter til takstmann og advokat vil være dekket av standard villaforsikring/husforsikring eller innboforsikring.

Gratis vurdering av din sak

gratis skilt Setningsskader og skjeve gulvFRAM Advokater som driver juridisk.no tilbyr første henvendelse gratis og uforpliktende.
Våre advokater tar kontakt med deg etter å ha lest din forklaring av saken.
Skriv så utfyllende som mulig for å gjøre det enklere for oss å gi deg gode svar på det du lurer på.
 • Du trenger ikke skrive hele livshistorien din her. Kun det som direkte berører saken. Regelen her er enkel: skriv nok til at vi skal forstå omtrent hva saken dreier seg om, men ikke så mye at forklaringen blir forvirrende og uklar.
 • Det er ikke absolutt nødvendig med epost, men det gjør det lettere å kommunisere skriftlig.
 • Hvor kan vi nå deg om vi lurer på noe som er lettere å snakke om muntlig?
 • Dra og slipp filer her, eller
  Godkjente filtyper: jpg, gif, png, docx, pdf, avi.
  Om du har dokumenter du ønsker å vedlegge forespørselen, kan du bruke filopplasteren over. Filstørrelser er begrenset til 32MB pr. fil. Det er lett å laste opp filer. Ta tak i filen eller filene i mappen på maskinen din og dra den eller de over i vinduet med den stiplede linjen rundt.
  Du vil motta en epost hvor du gir den endelige bekreftelsen. Sjekk i søppelposten om du ikke ser den.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
martin 64x64 Setningsskader og skjeve gulv

Martin Weydahl

Martin er en erfaren advokat på eiendomssaker, og kan hjelpe deg i saker vedrørende feil på nye og brukte boliger, veisaker og nabokonflikter som ulovlig nedhugging av trær, grensetvister osv. Martin er vår ekspert på eiendomssaker. Han leser bygningstekniske data med samme lidenskap som litteraturstudenter leser Dostojevskij. Han vet også at djevelen ligger i detaljene. Martin går løs på sakene med stor entusiasme, og har en lang merittliste med å vinne frem i sakene han påtar seg. Du når ham på tlf 988 19 844, mw@framadvokat.no
martin 64x64 Setningsskader og skjeve gulv
martin 64x64 Setningsskader og skjeve gulv

Latest posts by Martin Weydahl (see all)

Martin WeydahlSetningsskader og skjeve gulv