Juridisk blogg

Oppsigelse pr e-post

cc651c4bc81a99dd 640 e mail 300x209 Oppsigelse pr e postEn aktør innen oljebransjen sendte oppsigelse til 229 ansatte pr e-post. Selskapet var seint ute med å meddele oppsigelsene og ville ikke greid å gi dem innen utgangen av måneden, med mindre oppsigelse ble gitt pr e-post.

Om oppsigelse gis før utgangen av måneden har betydning for oppsigelsesfristene for de ansatte. Om oppsigelsen gitt pr e-post i nevnte sak står seg så begynner oppsigelsesfristene å løpe den 1. juli 2015. Om oppsigelsene først anses mottatt da de ansatte fikk rekommandert brev (i juli) vil imidlertid oppsigelsestiden løpe fra 1. august.

Det er forståelig at bedriften forsøkte seg på å gi oppsigelsene pr e-post da kostnaden med å ha vært for seint ute er 229 månedslønner. Si at hver ansatt hadde en månedslønn på i snitt 35 000 kroner (snittet er nok høyere for riggansatte) så vil den samlede kostnaden bli kr 8 015 000.

Arbeidsgiver har bevisbyrden for at oppsigelse er kommet frem

Og de var for seint ute, i alle fall om man tar loven på ordet. Lovens ordlyd er «Oppsigelse fra arbeidsgivers side skal leveres til arbeidstaker personlig eller sendes i rekommandert brev til arbeidstakers oppgitte adresse. Oppsigelsen skal anses for å ha funnet sted når den er kommet fram til arbeidstaker». Men i forarbeidene til loven er det presisert at bestemmelsen er en ordensregel. Det sentrale er at oppsigelsen har kommet frem og i rette hender. Er dette gjort på annen måte enn det loven foreskriver, som f.eks ved at det er sendt e-post, vil oppsigelsen trolig likevel måtte anses som mottatt .

Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at oppsigelsen er kommet frem til rette vedkommende. Jeg vil anta at det er en god del som ikke leste akkurat denne e-posten.

Gratis vurdering av din sak

gratis skilt Oppsigelse pr e postFRAM Advokater som driver juridisk.no tilbyr første henvendelse gratis og uforpliktende.
Våre advokater tar kontakt med deg etter å ha lest din forklaring av saken.
Skriv så utfyllende som mulig for å gjøre det enklere for oss å gi deg gode svar på det du lurer på.
 • Du trenger ikke skrive hele livshistorien din her. Kun det som direkte berører saken. Regelen her er enkel: skriv nok til at vi skal forstå omtrent hva saken dreier seg om, men ikke så mye at forklaringen blir forvirrende og uklar.
 • Det er ikke absolutt nødvendig med epost, men det gjør det lettere å kommunisere skriftlig.
 • Hvor kan vi nå deg om vi lurer på noe som er lettere å snakke om muntlig?
 • Dra og slipp filer her, eller
  Godkjente filtyper: jpg, gif, png, docx, pdf, avi.
  Om du har dokumenter du ønsker å vedlegge forespørselen, kan du bruke filopplasteren over. Filstørrelser er begrenset til 32MB pr. fil. Det er lett å laste opp filer. Ta tak i filen eller filene i mappen på maskinen din og dra den eller de over i vinduet med den stiplede linjen rundt.
  Du vil motta en epost hvor du gir den endelige bekreftelsen. Sjekk i søppelposten om du ikke ser den.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
kenneth 64x64 Oppsigelse pr e post

Kenneth Strømme Gundersen

Advokat, Partner at Fram Advokatfirma AS
Kenneth er en erfaren arbeidsrettsadvokat og er medgrunnlegger av Juridisk.no og FRAM advokatfirma AS. Kenneth er vår strateg. Han er opptatt av mennesker og hvorfor de gjør som de gjør, og er derfor dyktig i forhandlinger. Kenneth liker å tenke utenfor boksen og komme med vinklinger på problemstillinger som andre kanskje ikke har tenkt på. Kenneth brenner for å opprettholde en viss balanse i styrkeforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og han jobber av den grunn kun for arbeidstakere. Du når ham på tlf 94 11 12 88, e-post kg@framadvokat.no
kenneth 64x64 Oppsigelse pr e post
kenneth 64x64 Oppsigelse pr e post

Latest posts by Kenneth Strømme Gundersen (see all)

Kenneth Strømme GundersenOppsigelse pr e-post