Juridisk blogg

Virksomhetsoverdragelse

No comments

Mistet jobben etter at bedriften du jobbet i ble oppkjøpt? Arbeidsmiljøloven har et eget kapittel som kommer til anvendelse ved virksomhetsoverdragelser. Her redegjør våre arbeidsrettsadvokater for regelverket.

Trenger du å snakke med advokat i dag? Ring 94 11 12 88 eller bruk kontaktskjema på siden. Første kontakt er GRATIS.

oppsigelse etter virksomhetsoverdragelse 300x200 Virksomhetsoverdragelse

Hva er en virksomhetsoverdragelse?

Arbeidsmiljølovens bestemmelser for virksomhetsoverdragelser kommer til anvendelse ved overdragelse av en virksomhet eller en del av en virksomhet til en annen arbeidsgiver. For at det skal være snakk om en virksomhetsoverdragelse må det være en selvstendig enhet som beholder sin identitet etter overføringen som overdras. Man står normalt overfor en virksomhetsoverdragelse hvis man innenfor et av selskapets forretningsområder selger ut alle rettigheter og alt utstyr (innmatssalg), hvis man slår sammen to selskaper ved en fusjon eller alternativt splitter opp selskapet i flere enheter ved en fisjon. Setter man ut tjenester man før håndterte selv (outsourcing) eller om man begynner å gjøre oppgaver selv som før var satt ut (insourcing) står man normalt også overfor en virksomhetsoverdragelse.

Gjelder arbeidskontrakten min etter oppkjøpet av bedriften jeg nå jobber i?

Ja, ny eier overtar ansettelsesforholdet ditt på samme vilkår som før. Arbeidsavtalen du har inngått med tidligere arbeidsgiver kan ikke settes til side. Lønnen skal være det samme, avtalt bonus skal være det samme og frynsegoder skal være de samme. Ny eier overtar i utgangspunktet også gjeldende pensjonsordninger. Likevel er det ofte at det oppstår konflikt akkurat på dette spørsmålet. Ny eier har en annen ordning og ønsker at denne skal gjelde for alle. Loven gir en adgang til at han kan gjøre nettopp det og i praksis skjer det ofte. Dermed kan pensjonsavtalen din bli barbert som en følge av overdragelsen av bedriften du jobbet i.

Ny arbeidsgiver kan også nekte å la gjeldende tariffavtale løpe videre.

Kan jeg bli oppsagt som følge av overdragelsen?

Nei, det kan du ikke. Men i praksis ser vi ofte at det foretas oppsigelser rett før en overdragelse. Slike oppsigelser må man se i sammenheng med det planlagte oppkjøpet. Motargumentet til bedriftene er gjerne at man må si opp folk på grunn av økonomi. Videre at salget også har sammenheng med de økonomiske utfordringene man hadde.

Kan jeg bli sagt opp i en nedbemanningsprosess etter overtakelsen?

Det er nokså vanlig at ny eier starter en nedbemanningsprosess etter at oppkjøpet av en bedrift er gjennomført. Beklageligvis er det en tendens til at det er «de nye» som må gå i slike oppsigelsesprosesser. Et oppkjøp skjer gjerne fra noen som først var konkurrenter. Ofte er oppkjøpet motivert av at de ønsker en spesifikk kompetanse samt mindre konkurranse. Det er slett ikke alltid de har bruk for alle de ansatte som følger med på kjøpet.

Men det er viktig å presisere at det er virksomheten som helhet som skal nedbemannes. Virksomheten må ha saklig grunn for å velge ut avdelinger, divisjoner e.l og foreta nedbemanning kun der. Dersom det bare er arbeidere fra bedriften som har blitt oppkjøpt som blir sagt opp, fremstår dette lett som usaklig. Som sagt er det dessverre ofte akkurat det som skjer. Oppkjøpende bedrift får gjerne dobbeltdekning på noen funksjoner etter oppkjøpet. Da er det fristende å la de de sist ankomne miste jobben. En nedbemanning skjer normalt på bakgrunn av en utvelgelse hvor man vurderer kompetanse, ansiennitet og sosiale forhold hos de enkelte ansatte. Ansiennitet fra bedriften man arbeidet i før oppkjøpet teller med i beregningen av ansiennitet. Hvis en person med 20 års erfaring med regnskap fra bedriften som ble kjøpt opp, med relevant faglig bakgrunn, blir sagt opp etter et oppkjøp, og bedriften samtidig beholder en person på regnskap med samme funksjoner med kun et par- tre års erfaring, «lukter» det usaklighet.

Har du spørsmål til ovennevnte kan du kontakt oss på skjema under her. Det koster deg ingenting.

 

 

Gratis vurdering av din sak

gratis skilt VirksomhetsoverdragelseFRAM Advokater som driver juridisk.no tilbyr første henvendelse gratis og uforpliktende.
Våre advokater tar kontakt med deg etter å ha lest din forklaring av saken.
Skriv så utfyllende som mulig for å gjøre det enklere for oss å gi deg gode svar på det du lurer på.
 • Du trenger ikke skrive hele livshistorien din her. Kun det som direkte berører saken. Regelen her er enkel: skriv nok til at vi skal forstå omtrent hva saken dreier seg om, men ikke så mye at forklaringen blir forvirrende og uklar.
 • Det er ikke absolutt nødvendig med epost, men det gjør det lettere å kommunisere skriftlig.
 • Hvor kan vi nå deg om vi lurer på noe som er lettere å snakke om muntlig?
 • Dra og slipp filer her, eller
  Godkjente filtyper: jpg, gif, png, docx, pdf, avi.
  Om du har dokumenter du ønsker å vedlegge forespørselen, kan du bruke filopplasteren over. Filstørrelser er begrenset til 32MB pr. fil. Det er lett å laste opp filer. Ta tak i filen eller filene i mappen på maskinen din og dra den eller de over i vinduet med den stiplede linjen rundt.
  Du vil motta en epost hvor du gir den endelige bekreftelsen. Sjekk i søppelposten om du ikke ser den.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
kenneth 64x64 Virksomhetsoverdragelse

Kenneth Strømme Gundersen

Advokat, Partner at Fram Advokatfirma AS
Kenneth er en erfaren arbeidsrettsadvokat og er medgrunnlegger av Juridisk.no og FRAM advokatfirma AS. Kenneth er vår strateg. Han er opptatt av mennesker og hvorfor de gjør som de gjør, og er derfor dyktig i forhandlinger. Kenneth liker å tenke utenfor boksen og komme med vinklinger på problemstillinger som andre kanskje ikke har tenkt på. Kenneth brenner for å opprettholde en viss balanse i styrkeforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og han jobber av den grunn kun for arbeidstakere. Du når ham på tlf 94 11 12 88, e-post kg@framadvokat.no
kenneth 64x64 Virksomhetsoverdragelse
kenneth 64x64 Virksomhetsoverdragelse

Latest posts by Kenneth Strømme Gundersen (see all)

Kenneth Strømme GundersenVirksomhetsoverdragelse