Juridisk blogg

Økonomisk oppgjør ved skilsmisse

No comments

Viktige tips:

 • Skaff dokumentasjon
 • Konsentrerer innsatsen rundt midler som har verdi
 • Gi og ta
 • Forsøk å legge følelsene til side
 • Inngå skriftlig avtale om oppgjøret

skilsmisse diskusjon oppgjoer 300x150 Økonomisk oppgjør ved skilsmisse

Er det midlene man hadde da man flyttet fra hverandre som skal deles, eller midlene på tidspunktet man blir skilt?

Det er verdiene man hadde da man flyttet fra hverandre eller begjærte separasjon som er avgjørende. Flytter man fra hverandre før man sender begjæring om separasjon til fylkesmannen er det dette tidspunktet som er avgjørende. Bor man sammen når begjæringen mottas hos fylkesmannen er dette tidspunktet avgjørende.

Det er også gjelden på nevnte tidspunkter som skal trekkes fra verdiene i felleseiet.

Kan jeg holde mine dyrebare smykker utenfor oppgjøret?

Loven holder enkelte eiendeler utenfor oppgjøret. Begrunnelsen er at disse eiendelene ikke har noen verdi for andre enn den ene ektefellen. Det vil derfor være urimelig om verdien ble regnet med i oppgjøret. Det vil videre være urimelig om den andre ektefellen fikk beholde en slik personlig eiendel.

Klær vil normalt bli ansett for å være personlige, med mindre det er snakk om svært kostbare klær. Familiebilder vil også være personlig, med mindre vi snakker om maleri av svært anerkjente kunstnere. Da kan det stille seg annerledes. Et smykke vil være personlig og kun brukt av den ene ektefellen. Smykker kan imidlertid ha stor verdi, og er gjerne lett omsettelig. Følgelig vil de i de fleste tilfeller ikke kunne holdes utenfor delingen. Dette måtte være en spesiell inskripsjon av personlig karakter eller lignende for at resultatet ikke skulle blitt dette.

Kan jeg holde min livsforsikring utenfor oppgjøret?

Ja, det kan du, forutsatt at forsikringen ikke har en gjenkjøpsverdi som ektefellen din eller dere i fellesskap kan realisere. Gjenkjøpsverdien på en livsforsikring er alle innbetalinger til forsikringsselskapet som overstiger forsikringsselskapets kostnader og risikoen de har tatt. Dette er din eiendom.

Hvordan verdsetter vi eiendelene?

Dere har full avtalefrihet og kan bli enige om en hvilken som helst verdi på de enkelte eiendeler. Med unntak for store verdier som dyre biler, båt, hytte og hus, er det sjelden de helt store problemer med verdsettelsen. Boliger er imidlertid vanlig å få taksert. Av og til henter partene inn hver sin og setter verdien til snittet. Dette synes vi er den beste fremgangsmåten. Dessverre ser vi at mange sår tvil om habiliteten til den takstmann som ektefellen har benyttet. Blir man ikke enige kan man kreve skiftetakst. I så fall bestemmes verdien ved hjelp av rettens hjelp. Man forplikter seg da til å akseptere verdien som bestemmes her.

Ring advokat GRATIS på tlf 94 11 30 14 eller bruk den gule boksen

Gratis vurdering av din sak

gratis skilt Økonomisk oppgjør ved skilsmisseFRAM Advokater som driver juridisk.no tilbyr første henvendelse gratis og uforpliktende.
Våre advokater tar kontakt med deg etter å ha lest din forklaring av saken.
Skriv så utfyllende som mulig for å gjøre det enklere for oss å gi deg gode svar på det du lurer på.
 • Du trenger ikke skrive hele livshistorien din her. Kun det som direkte berører saken. Regelen her er enkel: skriv nok til at vi skal forstå omtrent hva saken dreier seg om, men ikke så mye at forklaringen blir forvirrende og uklar.
 • Det er ikke absolutt nødvendig med epost, men det gjør det lettere å kommunisere skriftlig.
 • Hvor kan vi nå deg om vi lurer på noe som er lettere å snakke om muntlig?
 • Dra og slipp filer her, eller
  Godkjente filtyper: jpg, gif, png, docx, pdf, avi.
  Om du har dokumenter du ønsker å vedlegge forespørselen, kan du bruke filopplasteren over. Filstørrelser er begrenset til 32MB pr. fil. Det er lett å laste opp filer. Ta tak i filen eller filene i mappen på maskinen din og dra den eller de over i vinduet med den stiplede linjen rundt.
  Du vil motta en epost hvor du gir den endelige bekreftelsen. Sjekk i søppelposten om du ikke ser den.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
anette 64x64 Økonomisk oppgjør ved skilsmisse

Anette Skjerven Arnkværn

Anette har vært både politiadvokat og dommer, og jobbet med arbeidsrett, arv, skifte, barnefordeling og barnvern som advokat. Anette er prosedyreadvokaten vår. Hun har flere dager i retten enn de mest garvede advokatene, og er dessuten en kløpper på forhandlinger. Ikke bli lurt av hennes blide og sprudlende oppsyn, for Anette er garantert tøffere enn deg. Hun er en slugger som det er umulig å trette ut, og som står løpet ut selv i de tyngste sakene. På grunn av sin brede erfaring tar Anette oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat, såvel som oppsigelsessaker, arv, skilsmisse, barnefordeling, pengekrav osv. Du når Anette på tlf 94 11 30 14 eller asa@framadvokat.no
anette 64x64 Økonomisk oppgjør ved skilsmisse
anette 64x64 Økonomisk oppgjør ved skilsmisse

Latest posts by Anette Skjerven Arnkværn (see all)

Anette Skjerven ArnkværnØkonomisk oppgjør ved skilsmisse