Juridisk blogg

Offentlig skifte – nødvendig onde?

No comments

Etter en skilsmisse må partene forsøke å komme til enighet om fordelingen av sin formue. Dette viser seg ofte å ikke være så enkelt. Dersom enighet ikke oppnås er det mulig å få hjelp fra det offentlige til å løse konflikten ved hjelp av retten. Under her svarer våre advokater på spørsmål om offentlig skifte.

Når kan jeg be om offentlig skifte?

Det kan du gjøre på et hvilket som helt tidspunkt. Men et slikt krav bør selvfølgelig ikke komme før det er gjort reelle forsøk på å få til en deling av felleseiet i minnelighet. Et offentlig skifte bør være siste utvei når alt annet er prøvd for å finne en løsning. Det er vanlig at retten ber om et møte med partene for å kartlegge hva partene er uenig om. Det vil også være maktpåliggende å forsøke å mekle frem en avtale mellom dere, uten at det blir nødvendig å åpne et offentlig skifte.

Kostnaden for et slikt møte er kroner 1 720. Det er vanlig å ha med advokat i disse møtene.

Kan det kreves offentlig skifte når jeg har særeie?

Ikke for den delen av formuen som særeiet gjelder. Felleseiet for øvrig er gjenstand for deling.

Hvordan skal formuen deles etter loven?

Først trekker dere fra gjelden dere har på det tidspunktet dere flytter fra hverandre. Deretter deler dere resterende del av formuen (på tidspunktet for flytting) likt mellom dere. Har en av partene et skjevdelingskrav holdes verdien av denne tingen utenfor delingen. Det er verdien fra noen som stammer fra før ekteskapet ble inngått eller fra arv eller gave gitt fra andre enn ektefellen som kan kreves skjevdelt.

offentlig skifte fram advokat Offentlig skifte  nødvendig onde?

 

Hva skjer under det offentlige skiftet?

Retten vil da ta stilling til de enkelte tvistepunktene i saken. Prosessen er lik en vanlig rettssak med bevisførsel og prosedyre fra advokatene. Det betyr at du må i vitneboksen og forklare deg om de faktiske forhold i saken. Ved offentlig skifte er det ikke anledning til å forhandle underveis. Retten vil treffe en avgjørelse på alle de aktuelle spørsmål. Dette er noe man bør tenke over før man sender en begjæring om offentlig skifte til retten. Man gir fra seg kontrollen.

Hvor mye koster det?

Det må stilles sikkerhet for kostnadene ved skiftet med kroner 19 780. Det er den som begjærer skiftet som må stille sikkerhet. Er det nok verdier til deling i boet vil partene senere bli belastet kostnadene med skiftet likt. Kostnadene kan dog bli beydelig høyere enn det som det er stilt sikkerhet for.

Jeg og min tidligere ektefelle har inngått en avtale om delingen som han/hun nå er uenig i. Kan det da kreves offentlig skifte?

Nei, spørsmål om hvordan avtaler skal tolkes og forstås må avgjøres ved at det anlegges et ordinært søksmål for retten. Partene vil da få tilbud om rettsmekling hvor en dommer vil forsøke å mekle frem en løsning. Dersom dette ikke lykes gjennomføres det en vanlig rettssak. Til forskjell fra en skiftebehandling av saken er det full adgang til å forhandle under rettssaken.

Spørsmål om offentlig skifte? Ta kontakt på skjema under her eller ring direkte til vår fagansvarlig Anette Skjerven Arnkværn på telefon 94113014.

Gratis vurdering av din sak

gratis skilt Offentlig skifte  nødvendig onde?FRAM Advokater som driver juridisk.no tilbyr første henvendelse gratis og uforpliktende.
Våre advokater tar kontakt med deg etter å ha lest din forklaring av saken.
Skriv så utfyllende som mulig for å gjøre det enklere for oss å gi deg gode svar på det du lurer på.
 • Du trenger ikke skrive hele livshistorien din her. Kun det som direkte berører saken. Regelen her er enkel: skriv nok til at vi skal forstå omtrent hva saken dreier seg om, men ikke så mye at forklaringen blir forvirrende og uklar.
 • Det er ikke absolutt nødvendig med epost, men det gjør det lettere å kommunisere skriftlig.
 • Hvor kan vi nå deg om vi lurer på noe som er lettere å snakke om muntlig?
 • Dra og slipp filer her, eller
  Godkjente filtyper: jpg, gif, png, docx, pdf, avi.
  Om du har dokumenter du ønsker å vedlegge forespørselen, kan du bruke filopplasteren over. Filstørrelser er begrenset til 32MB pr. fil. Det er lett å laste opp filer. Ta tak i filen eller filene i mappen på maskinen din og dra den eller de over i vinduet med den stiplede linjen rundt.
  Du vil motta en epost hvor du gir den endelige bekreftelsen. Sjekk i søppelposten om du ikke ser den.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
anette 64x64 Offentlig skifte  nødvendig onde?

Anette Skjerven Arnkværn

Anette har vært både politiadvokat og dommer, og jobbet med arbeidsrett, arv, skifte, barnefordeling og barnvern som advokat. Anette er prosedyreadvokaten vår. Hun har flere dager i retten enn de mest garvede advokatene, og er dessuten en kløpper på forhandlinger. Ikke bli lurt av hennes blide og sprudlende oppsyn, for Anette er garantert tøffere enn deg. Hun er en slugger som det er umulig å trette ut, og som står løpet ut selv i de tyngste sakene. På grunn av sin brede erfaring tar Anette oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat, såvel som oppsigelsessaker, arv, skilsmisse, barnefordeling, pengekrav osv. Du når Anette på tlf 94 11 30 14 eller asa@framadvokat.no
anette 64x64 Offentlig skifte  nødvendig onde?
anette 64x64 Offentlig skifte  nødvendig onde?

Latest posts by Anette Skjerven Arnkværn (see all)

Anette Skjerven ArnkværnOffentlig skifte – nødvendig onde?