Juridisk blogg

Heving av boligkjøp for dummies

No comments
heving av boligkjop ved mangel Heving av boligkjøp for dummies

 

Viktige tips ved heving av boligkjøp:

 • Har mangelen store konsekvenser taler det for heving
 • Er kostnadene med å utbedre 15-20 % av kjøpesum taler det for heving
 • Husk at det løper to reklamasjonsfrister
 • Maks frist for å si fra om mangel er 3 måneder

Hva skjer når et kjøp heves?

Hvis et kjøp heves faller både kjøper og selgers plikter etter avtalen bort. Kjøper kan likevel kreve erstatning.

Hva skal til for at et kjøp kan heves?

Etter loven må avtalebruddet være vesentlig. Etter rettspraksis vil vilkåret være oppfylt om kjøper har rimelig grunn til å fri seg fra avtalen. Sentralt for vurderingen er hvilken betydning misligholdet har for den enkelte kjøper. Man kommer imidlertid ikke unna en objektiv vurdering av hvor stort avviket er mellom det avtalte og det man har fått. Både hvor stor mangelen er og type mangel er hovedmomenter i vurderingen. Sistnevnte innebærer at en mangel som kanskje ikke er stor i omfang, men som utgjør en sikkerhetsrisko, kan være tilstrekkelig for heving. Flere mindre mangler kan også samlet sett medføre at kjøper har rimelig grunn til å gå fra avtalen.

Dersom mangelen skaper usikkerhet om boligens stand, utbedring av mangelen vil gi ulemper, prisavslag ikke fullt ut bøter på konsekvensene av mangelen, det har gått kort tid siden kjøpet og selger har utvist skyld, er dette momenter som taler for heving.

Retten vil selvfølgelig også se saken fra selgers side. Hvor store konsekvenser får en heving for ham? Det bør imidlertid være ekstraordinære hensyn hos selger om dette skal bli utslagsgivende. I alminnelighet vil alltid et krav om heving ramme en selger hardt.

Hvis kostnadene med å utbedre mangelen utgjør 20 % av kjøpesummen, kan jeg da heve?

I juridisk teori er det enkelte forfattere som har operert med en prosentlære, hvor man tenker som du gjør her. Domstolene forankrer ikke avgjørelsene sine i en slik prosentlære, men går mer konkret til verks. Retten forsøker å danne seg en mening om hva kjøperen med berettiget grunn kunne forvente om boligens tilstand? Ser man nærmere på saker hvor retten har tillatt heving får man likevel et inntrykk av hvor listen ligger. Praksis fra Lagmannsretten viser at i saker hvor boligkjøp godtas hevet ligger utbedringskostnadene i intervallet 15-20 % av kjøpesummen.

Jeg var sent ute med å reklamere. Hvor lang tid har jeg på meg?

Det løper to reklamasjonsfrister. For begge gjelder at selger skal ha beskjed innen rimelig tid fra man oppdaget eller burde oppdaget mangelen. I første omgang er det tilstrekkelig at man beskriver så godt man kan hva som er feil samt at man mener selger er ansvarlig for dette. Deretter løper en ny frist for å spesifisere hva som kreves, i dette tilfellet heving av kjøpet. I forarbeidene legges det til grunn at fristen for å spesifisere kravet er noe lenger enn for å si i fra i første omgang. Fristen for å si ifra første gang er maks 3 måneder. Det anbefales selvfølgelig ikke at man venter så lenge.

Ring advokat gratis på tlf 98819844

Gratis vurdering av din sak

gratis skilt Heving av boligkjøp for dummiesFRAM Advokater som driver juridisk.no tilbyr første henvendelse gratis og uforpliktende.
Våre advokater tar kontakt med deg etter å ha lest din forklaring av saken.
Skriv så utfyllende som mulig for å gjøre det enklere for oss å gi deg gode svar på det du lurer på.
 • Du trenger ikke skrive hele livshistorien din her. Kun det som direkte berører saken. Regelen her er enkel: skriv nok til at vi skal forstå omtrent hva saken dreier seg om, men ikke så mye at forklaringen blir forvirrende og uklar.
 • Det er ikke absolutt nødvendig med epost, men det gjør det lettere å kommunisere skriftlig.
 • Hvor kan vi nå deg om vi lurer på noe som er lettere å snakke om muntlig?
 • Dra og slipp filer her, eller
  Godkjente filtyper: jpg, gif, png, docx, pdf, avi.
  Om du har dokumenter du ønsker å vedlegge forespørselen, kan du bruke filopplasteren over. Filstørrelser er begrenset til 32MB pr. fil. Det er lett å laste opp filer. Ta tak i filen eller filene i mappen på maskinen din og dra den eller de over i vinduet med den stiplede linjen rundt.
  Du vil motta en epost hvor du gir den endelige bekreftelsen. Sjekk i søppelposten om du ikke ser den.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
martin 64x64 Heving av boligkjøp for dummies

Martin Weydahl

Martin er en erfaren advokat på eiendomssaker, og kan hjelpe deg i saker vedrørende feil på nye og brukte boliger, veisaker og nabokonflikter som ulovlig nedhugging av trær, grensetvister osv. Martin er vår ekspert på eiendomssaker. Han leser bygningstekniske data med samme lidenskap som litteraturstudenter leser Dostojevskij. Han vet også at djevelen ligger i detaljene. Martin går løs på sakene med stor entusiasme, og har en lang merittliste med å vinne frem i sakene han påtar seg. Du når ham på tlf 988 19 844, mw@framadvokat.no
martin 64x64 Heving av boligkjøp for dummies
martin 64x64 Heving av boligkjøp for dummies

Latest posts by Martin Weydahl (see all)

Martin WeydahlHeving av boligkjøp for dummies