Juridisk blogg

Full seier i tingretten

No comments

0cb434f3db1378a5 640 diesel 300x240 Full seier i tingretten

Saken omhandlet krav om betaling for levert diesel. Klienten var et mindre firma som drev med levering av diesel til både private og profesjonelle kunder.

Klienten mottok bestilling av diesel fra et firma i Oslo. Innehaveren av dette firmaet oppholdt seg i utlandet i lengre perioder, og han hadde overlatt det meste av driften av firmaet til en annen person, som var den som foretok bestillingen av diesel.
Totalt ble det levert nærmere 16 000 liter diesel til firmaet. Leveringssedler og fakturaer ble sendt ut i etterkant av leveringene. Fakturaene ble imidlertid ikke betalt.

Da klienten omsider fikk tak i innehaveren av firmaet ble de møtt med anførsler om at dieselen aldri var bestilt, og at den personen som hadde stått for bestillingen uansett ikke hadde hatt fullmakt til dette.

Det var ikke mulig å forhandle med motparten, og saken måtte derfor tas til retten.

Oslo tingrett kom til at det var klar sannsynlighetsovervekt for at personen som hadde foretatt bestillingene av diesel hadde fullmakt til dette. Innehaver av firmaet hadde oppholdt seg i utlandet i lengre perioder, og hadde overlatt en rekke oppgaver til personen som hadde foretatt bestillingene. At det ikke nødvendigvis forelå noen skriftlig fullmakt var ikke avgjørende.

Saken viser at muntlige avtaler er like bindende som skriftlige. Avtaler skal følges, og det skal ikke lønne seg å forsøke å lure andre.

Saken er påanket.

Gratis vurdering av din sak

gratis skilt Full seier i tingrettenFRAM Advokater som driver juridisk.no tilbyr første henvendelse gratis og uforpliktende.
Våre advokater tar kontakt med deg etter å ha lest din forklaring av saken.
Skriv så utfyllende som mulig for å gjøre det enklere for oss å gi deg gode svar på det du lurer på.
 • Du trenger ikke skrive hele livshistorien din her. Kun det som direkte berører saken. Regelen her er enkel: skriv nok til at vi skal forstå omtrent hva saken dreier seg om, men ikke så mye at forklaringen blir forvirrende og uklar.
 • Det er ikke absolutt nødvendig med epost, men det gjør det lettere å kommunisere skriftlig.
 • Hvor kan vi nå deg om vi lurer på noe som er lettere å snakke om muntlig?
 • Dra og slipp filer her, eller
  Godkjente filtyper: jpg, gif, png, docx, pdf, avi.
  Om du har dokumenter du ønsker å vedlegge forespørselen, kan du bruke filopplasteren over. Filstørrelser er begrenset til 32MB pr. fil. Det er lett å laste opp filer. Ta tak i filen eller filene i mappen på maskinen din og dra den eller de over i vinduet med den stiplede linjen rundt.
  Du vil motta en epost hvor du gir den endelige bekreftelsen. Sjekk i søppelposten om du ikke ser den.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
martin 64x64 Full seier i tingretten

Martin Weydahl

Martin er en erfaren advokat på eiendomssaker, og kan hjelpe deg i saker vedrørende feil på nye og brukte boliger, veisaker og nabokonflikter som ulovlig nedhugging av trær, grensetvister osv. Martin er vår ekspert på eiendomssaker. Han leser bygningstekniske data med samme lidenskap som litteraturstudenter leser Dostojevskij. Han vet også at djevelen ligger i detaljene. Martin går løs på sakene med stor entusiasme, og har en lang merittliste med å vinne frem i sakene han påtar seg. Du når ham på tlf 988 19 844, mw@framadvokat.no
martin 64x64 Full seier i tingretten
martin 64x64 Full seier i tingretten

Latest posts by Martin Weydahl (see all)

Martin WeydahlFull seier i tingretten